CÂU HỎI 1 TRONG 6

Vui lòng chọn một tùy chọn

Nếu từ 55 tuổi trở lên, chính phủ sẽ cần xác định rằng doanh nghiệp hoặc đầu tư được đề xuất của bạn sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho khu vực.

CÂU HỎI 2 TRONG 6

Vui lòng chọn một tùy chọn
Tất cả các ứng viên từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn phải có khả năng tiếng Anh, nếu không có thì bạn sẽ phải trả thêm chi phí.

CÂU HỎI 3 TRONG 6

Vui lòng chọn một tùy chọn

CÂU HỎI 4 TRONG 6

Vui lòng chọn một tùy chọn

CÂU HỎI 5 TRONG 6

Vui lòng chọn một tùy chọn

CÂU HỎI 5A TRONG 6

Vui lòng chọn một tùy chọn

CÂU HỎI 5B TRONG 6

Vui lòng chọn một tùy chọn

CÂU HỎI 6 TRONG 6

Vui lòng chọn một tùy chọn

CÂU HỎI 6A TRONG 6

Vui lòng chọn một tùy chọn

CÂU HỎI 6B TRONG 6

Vui lòng chọn một tùy chọn
Lời thông báo
Bạn không thể tiếp tục nếu bạn không chấp nhận lời thông báo

Dựa trên câu trả lời của bạn, bạn có thể đủ điều kiện cho những visa này:

có thể là chương trình visa kinh doanh Úc không phu hợp vơi bạn.

Nước Úc có nhiều loại visa khác:

 • Visa tay nghề (subclass 189, 190 or 491)
 • Nơi làm việc bảo trợ (subclass 482, 186 or 494)
 • Du học (subclass 500)
 • Visa lao động kết hợp kỳ nghỉ (subclass 417 or 462)
 • Visa nhập cảnh tạm thời (subclass 400, 403, 408, 417 or 485)

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về những thị thực này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có thể là chương trình visa kinh doanh Úc không phu hợp vơi bạn.

Nước Úc có nhiều loại visa khác:

 • Visa tay nghề (subclass 189, 190 or 491)
 • Nơi làm việc bảo trợ (subclass 482, 186 or 494)
 • Du học (subclass 500)
 • Visa lao động kết hợp kỳ nghỉ (subclass 417 or 462)
 • Visa nhập cảnh tạm thời (subclass 400, 403, 408, 417 or 485)

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về những thị thực này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có thể là chương trình visa kinh doanh Úc không phu hợp vơi bạn.

Nước Úc có nhiều loại visa khác:

 • Visa tay nghề (subclass 189, 190 or 491)
 • Nơi làm việc bảo trợ (subclass 482, 186 or 494)
 • Du học (subclass 500)
 • Visa lao động kết hợp kỳ nghỉ (subclass 417 or 462)
 • Visa nhập cảnh tạm thời (subclass 400, 403, 408, 417 or 485)

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về những thị thực này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có thể là chương trình visa kinh doanh Úc không phu hợp vơi bạn.

Nước Úc có nhiều loại visa khác:

 • Visa tay nghề (subclass 189, 190 or 491)
 • Nơi làm việc bảo trợ (subclass 482, 186 or 494)
 • Du học (subclass 500)
 • Visa lao động kết hợp kỳ nghỉ (subclass 417 or 462)
 • Visa nhập cảnh tạm thời (subclass 400, 403, 408, 417 or 485)

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về những thị thực này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visa Tài năng Kinh doanh (thường trú) (subclass 132)

Có lịch sử kinh doanh lớn

 • Visa này dành cho các chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm, để quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc
 • Thường trú ở Úc

Visa Tài năng Kinh doanh (thường trú) (subclass 132)

Đầu tư mạo hiểm

 • Visa này dành cho những người có nguồn vốn đầu tư mạo hiểm từ Hội Đồng Đầu Tư Úc (Australian Investment Council) và bạn có thể quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc.
 • Thường trú ở Úc

Visa sáng kiến kinh doanh và đầu tư (tạm trú)(subclass 188)

Sáng kiến kinh doanh

Lưu ý: Có những điều kiện trong yêu cầu sở hữu doanh nghiệp phải được đáp ứng.

 • Visa tạm này dành cho những người có kỹ năng kinh doanh để quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc
 • Ở lại Úc tối đa 4 năm và 3 tháng
 • Cung cấp con đường đến thường trú nếu đáp ứng điều kiện của visa sáng kiến kinh doanh và đầu tư (subclass 888)..

Visa sáng kiến kinh doanh và đầu tư (tạm trú)(subclass 188)

Đầu tư

 • Visa tạm này yêu cầu bạn đầu tư ít nhất AUD1.5 triệu vào một tiểu bang Úc và duy trì kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc.
 • Ở lại Úc tối đa 4 năm và 3 tháng
 • Cung cấp con đường đến thường trú nếu đáp ứng điều kiện của visa sáng kiến kinh doanh và đầu tư (subclass 888).

Visa sáng kiến kinh doanh và đầu tư (tạm trú)(subclass 188)

Đầu tư lớn

 • Visa tạm này dành cho những người đầu tư ít nhất AUD5 triệu vào các khoản đầu tư và duy trì đầu tư tại Úc
 • Ở lại Úc tối đa 4 năm và 3 tháng
 • Cung cấp con đường đến thường trú nếu đáp ứng điều kiện của visa sáng kiến kinh doanh và đầu tư (888).

Visa sáng kiến kinh doanh và đầu tư (tạm trú)(subclass 188)

Đầu tư cao cấp

 • Visa tạm này dành cho những người được Austrade chỉ định và đầu tư ít nhất AUD 15 triệu vào các khoản đầu tư tại Úc hoặc đóng góp từ thiện
 • Ở lại Úc tối đa 4 năm và 3 tháng
 • Cung cấp con đường đến thường trú nếu đáp ứng điều kiện của visa sáng kiến kinh doanh và đầu tư (subclass 888).

Visa sáng kiến kinh doanh và đầu tư (tạm trú)(subclass 188)

Người khởi nghiệp

 • Visa tạm này dành cho những người có kế hoạch thành lập các dự án kinh doanh tại Úc và nhận ít nhất AUD 200,000 từ cơ quan được đủ điều kiện.
 • Ở lại Úc tối đa 4 năm và 3 tháng
 • Cung cấp con đường đến thường trú nếu đáp ứng điều kiện của visa sáng kiến kinh doanh và đầu tư (888).

Lời thông báo - Đầu tư

Dựa trên câu trả lời của bạn, có thể là chương trình visa kinh doanh Úc không phu hợp vơi bạn.


Bạn có muốn biết thêm không?

Nếu bạn cung cấp chi tiết của bạn dưới đây, Work Visa Lawyers sẽ liên lạc với bạn về các loại visa doanh nghiệp của Úc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chúng tôi ở đây.

Xin vui lòng cho chúng tôi biết của bạn Tên
Xin vui lòng cho chúng tôi biết của bạn Địa chỉ email

Lời thông báo: Thông tin được trình bày bởi Business Visa Compare được cung cấp dưới dạng thông tin chung và không thay thế tư vấn pháp lý. Bạn nên tư vấn với đại lý di trú và luật sư (chẳng hạn như Work Visa Lawyers) để xem xét hoàn cảnh cá nhân của bạn.